រឿង ហេរី ផត​ធ័រ គឺ​ជា​រឿង​ប្រលោមលោក​បែប​បុរាណដ៏​ល្បីល្បាញ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​និពន្ធ​ដោយ​ស្ត្រី​ជាជនជាតិ​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ ចេ. ខេ. រូវលីង (J. K. Rowling)។​ រឿង​នេះ​មាន​ ៧ ភាគ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ផលិត​ជា​ភាព​យន្ត​ផងដែរដែល​បានធ្វើ​អោយគេ​រក​ចំណូល​បាន​រាប់​រយលាន​ដុល្លា។ រឿង​ហេរី ផតធ័រ​ក៏​ត្រូវ​បាន​គេ​បក​ប្រែ​ជា​ច្រើន​ភាស​ា​ផង​ដែរ។ “ហេរី​ ផត​ធ័រ​ និង​បន្ទប់​សំងាត់​” គឺ​ជា​ភាគមួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បក​ប្រែ​ជាភាសា​ខ្មែឬ​ដោយ​យុវកម្ពជា​មួយ​ក្រុម​ ដែល​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​យុវសិស្ស គៀន ហ្វកហ្វីដែល ផង​ដែរ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ដឹង​សាច់រឿងនេះ និង​​ការ​បកប្រែ​របស់​​យុវកម្ពុជាក្រុម​នេះ​មានលក្ខណៈ​បែប​ណា​, សូមចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​អាន​រឿង​នេះ​ទាំងស្រុង។ Original post:Fidele...
Continue Reading »