គម្ពីរព្រះត្រៃ​បិដក Tipitaka (Pali) or Tripitaka (Sanskrit) ឬ​ គម្ពីរ​ភាសាបាលី គឺ​ជា​ការ​បណ្តុំ​នៃ​​​​អត្ថបទ​ជា​​ភាសា​បាលី​​អំពីមូល​ដ្ឋានគ្រឹះ​នៃ​លទ្ធិ ​​ព្រះ​ពុទ្ធសាសនា​និកាយ​ថេរវាទ។ ​គម្ពីរ​​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​​​ចែក​​ចេញ​ជា​បីគឺ៖
Continue Reading »