ប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំខ្មែរដើរតាមទស្សនវិជ្ជានេះរបស់ព្រះចៅអធិរាជ ជ័យវរ្ម័នទី៧ នោះ​រាស្រ្តខ្មែរមិនរង​ទុក្ខវេទនា​រាប់សតវត្សរហូតដល់ពេលនេះទេ។ ចម្លងពី
Continue Reading »