ផ្ការំដួល និង ក្រវាន់​ជា​ផ្កា​ពីរ​ប្រភេទ​ដែល​មើលមួយ​ភ្លែត​ស្រដៀង​គ្នាណាស់​។ ប៉ុន្តែ​បើ​ពិនិត្យ​ឲ្យ​ដិតដល់ផ្កា​ទាំងពីរមាន​ទ្រង់ទ្រាយ, ទំហំ និងក្លិននៃផ្កានេះមិនដូចគ្នាទេ។ រំដួល​ជា​ផ្កានិមិត្តរូបជាតិ​ខ្មែរ។ ខ្មែរ​គ្រប់រូប​គួរតែ​ដាំ​ដើមផ្កា​នេះ​យ៉ាងហោច​ណាស់​ម្នាក់​ឲ្យ​បាន​មួយ​ដើម​នៅ​តាម​ផ្ទះ​របស់​ខ្លួន ឬទីកន្លែងដែលសមប្រកបណាមួយ។
Continue Reading »