Print Friendly

Kampot-City

១.មិត = រត់

២. ង្ហាល់=កង្ហារ

៣. ច្រែ = ស្រែ

៤. ច្រូវ = ស្រូវ

៥.កុន = ប្រញាប់

៦. ខែអូង = ព្រះច័ន្ទ

៧. ម៉ូតូអូម =  ម៉ូតូឌុប

៨. ចៃណា = ប៊ិះ ឬ វិះ

៩. គឺ មិនគឺ  = ពិត ឬមិនពិត

១០. ខ្លាំ = ដែក

១១. ឆ្អាត = ស្អាត

១២. ឆ្ងឹត = ឈ្ងៀម

១៣. ប៉ុណ្ណឹងវឹន = ប៉ុណ្ណឹងសោះ

១៤. ឆ្អុយ = ស្អុយ

១៥. ម៉ាកាភ្លូស = ច្រើន

១៦. ប៉ាហួក = ប្រហុក