ដោយ ៖ សា​ម៉​ន ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១០ ឯកសារ​មហា​បុរស​ខ្មែរ​ដែនដី​ព្រះបាទ ពញាយ៉ាត ពី​គ្រិស្ដសករាជ​១៣៨២ ដល់​គ្រិស្ដ​សក រាជ​១៤២៩ សម្ដេចព្រះ ​ចៅ​ពញាយ៉ាត​ឡើង​សោយ រាជ្យសម្បត្ដិ​ក្នុង​ឆ្នាំច ចត្វា​ស័ក ពុទ្ធសករាជ ១៩២៦ គ្រិស្ដសករាជ​១៣៨២ មហាសករាជ ១៣០៤ ចុល្លសករាជ​៧៤៤ ក្នុង​ព្រះ​ជន្មាយុ ៥១​វស្សា ព្រះ​អង្គ​ទ្រង់​ព្រះ​នាម​ជា​ព្រះបាទ...
Continue Reading »